Μεταφορά από Θεσσαλονίκη

Στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνται αρκετές ανάλογες επιχειρήσεις. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάλυμα για περισσότερες πληροφορίες.